E-School

คลังบทเรียน

องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล

นายประยูร ชาติชำนาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวยินดีชาว ม.ร.

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันที่ 19 มกราคม 2567 นาย

อ่านต่อ »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง