กิจกรรม

E-School

คลังบทเรียน

องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล

นายประยูร ชาติชำนาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย

วันที่ 18 กันยายน 2566 นา

อ่านต่อ »

ข่าวยินดีชาว ม.ร.

ได้รับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

อ่านต่อ »

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย

วันที่ 18 กันยายน 2566 นา

อ่านต่อ »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง