E-School

คลังบทเรียน

องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล

นายประยูร ชาติชำนาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวยินดีชาว ม.ร.

มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ โอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.3 สูงสุด และเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง