E-School

คลังบทเรียน

องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล

นายประยูร ชาติชำนาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในด้านระเบียบกฏหมายการดำเนินการทางวินัย จริยธรรม และแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.เชียงราย

วันที่ 26 มกราคม 2567 นาย

อ่านต่อ »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง