ยินดีกับตัวแทนนักกรีฑาของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑากลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ริมกกเกมส์

วันที่ 28 ธันวาคม 25

Read more

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานเรียนรวม

#ยินดีกับคนเก่ง วันท

Read more

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดเชียงราย วันที่ 2

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read more

รเอเอฟเอส ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อาสามัครเอเอฟเอสดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับเอเอฟเอสเขตเชียงราย

วันที่ 23 กันยนยน 25

Read more

รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันประกวดเรียงความหัวข้อ “รักแม่ทุกวัน พระคุณนั้นลูกบูชา” จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา

#ยินดีกับคนเก่ง วันท

Read more

โล่เกียรติคุณในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยดีเด่น จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเม็งรายมหารา

Read more