ประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม และแสดงความยินดีกับครูที่เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และผู้บริหาร ครู ต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read more

มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักกีฬา นักกรีฑา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ริมกกเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาของโรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย “เวียงป่าเป่าเกมส์ 2022”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more

มอบรองวัลให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน ที่เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการการแข่งขันวอลเลย์บอล ยุวชน “แอร์เอเชีย” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more