พิธีถวายทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยพระมหาทรงธรรมญาณ ฐิตธมฺโม (เตจะสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดดอนมูล และเจ้าคณะตำบลปล้อง เขต2

วันที่ 23 กันยายน 25

Read more

รเอเอฟเอส ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อาสามัครเอเอฟเอสดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับเอเอฟเอสเขตเชียงราย

วันที่ 23 กันยนยน 25

Read more

มุทิตาจิตกับครูผู้เกษียณอายุราชการในงาน “เกียรติยศแห่งความเป็นครูไทย” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันที่ 17 กันยายน 25

Read more