ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ที่มาแสดงความยินดีกับ ครูวีระยุทธ ทองอ่อน ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more

ประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม และแสดงความยินดีกับครูที่เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และผู้บริหาร ครู ต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read more