ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ที่มาแสดงความยินดีกับ ครูวีระยุทธ ทองอ่อน ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more