รับมอบโล่ขอบคุณจากค่ายเด็กใฝ่ดี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสเยาวชนพลเมืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 8 กันยายน 256…

Read More

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปผลการแข่งขันงานศ…

Read More

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันอาเซียน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 1 กันยายน 256…

Read More