รับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 1 เมษายน 2566 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม รับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566