ปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ติดตามรูปภาพได้ที่ 👉

https://drive.google.com/…/185MkYxMPxXBnFyjyLBaeAltV4L5…