กิจกรรมวาดเส้น วาดฝัน วาดอนาคต

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวาดเส้น วาดฝัน วาดอนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมการจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณอาคารศิลปะ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม