ค่ายสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ บริเวณลานใต้ต้นไทร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม