นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปเหรียญรางวัลดังนี้

เหรียญทอง จำนวน 10 รายการ

เหรียญเงิน จำนวน 6 รายการ

เหรียญทองแดง จำนวน 4 รายการ

https://north70.sillapa.net/sm-north/modules/report/report_school_result_single.php?id=478&category_id=&category_name=