กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นางทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม