น.ส สุจิรา อายิ นักเรียนชั้น ม.4/3 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคัดจีน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย น.ส สุจิรา อายิ นักเรียนชั้น ม.4/3 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคัดจีน