มอบรองวัลให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน ที่เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการการแข่งขันวอลเลย์บอล ยุวชน “แอร์เอเชีย” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นางมาลัย สุตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ มอบรองวัลให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน ที่เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการการแข่งขันวอลเลย์บอล ยุวชน “แอร์เอเชีย” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ตัวแทนนักกีฬาดังมีรายชื่อดังนี้

1.ด.ญ.กัญญาภัทร หันชะนา

2. ด.ญ.นิภาวรรณ ทัตสอย

3. ด.ญ.ณัฎฐนันท์ ใจทัศน์

4. ด.ญ.เบญญาพร สุภาษี

5. ด.ญ.บงกช ใจขาว

6. ด.ญ.ปัฐมาพร บุญเสนา

7. ด.ญ.สู่ขวัญ รัสดาดาน

8. ด.ญ.วิรัญชนา ตั๋นเพย

9. ด.ญ.เจนจิรา ศรีจันทร์

10. ด.ญ.สุพรรษา พลปราบ