กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ และยุวกาชาด

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ และยุวกาชาด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม และอ่างเก็บน้ำกิ่วกะหลก ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย