ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา จ.ตรัง จำนวน 40 คน ที่เข้ามาศึกษาดูงานระบบ e-school

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา จ.ตรัง จำนวน 40 คน ที่เข้ามาศึกษาดูงานระบบ e-school ของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม