ค่ายพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ “comcamp” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ “comcamp” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประสบการณ์ด้านทักษะการเขียนโค้ดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ และสั่งงานด้วยระบบ internet of thing ให้กับนักเรียน