ค่ายพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม