ร่วมกิจกรรม และแสดงความยินดีกับครูดีเด่นเนื่องในวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรม และแสดงความยินดีกับครูดีเด่นเนื่องในวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย