ผลการแข่งขันกรีฑากีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา

ผลการแข่งขันกรีฑากีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565 ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้รับรางวัลดังนี้

1.เหรียญทอง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง ได้แก่ ด.ญ.ณัฐวลัญช์ อุ่นญาติ ม.3/6

2.เหรียญเงิน 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง ได้แก่ ด.ญ.ณัฏฐนันท์ ใจทัศน์ ม.2/4

3.เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4X 100 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง ได้แก่ ด.ญ.จุฑามาศ สมเสมอใจ ม.1/2, ด.ญ.ณัฏฐนันท์ ใจทัศน์ ม.2/4, ด.ญ.โชติกา อารีย์ ม.3/3 และด.ญ.สุนิสา ลุงกี่ ม.3/6

4.เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4X 100 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย ได้แก่ ด.ช.ณัฏฐากร หวังผล ม.3/3, ด.ช.เอกพงษ์ สร้อยคำ ม.3/3, ด.ช.ธนกฤต บอรินทร์ ม.3/3 และด.ช.สุริยา ใจใส ม.3/4