กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์