ร่วมพิธิเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักกีฬา เข้าร่วมพิธิเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตริมกก “ริมกกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย