วันสถาปนาโรงเรียนและกิจกรรมปล่อยปลาการกุศล

วันที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นำโดย นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรม ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพ่อปู่แม่ย่า กิจกรรมบวงสรวงพ่อขุนเม็งราย และกิจกรรมปล่อยปลาการกุศล