ยินดีกับตัวแทนนักกรีฑาของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑากลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ริมกกเกมส์

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นางทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ และทีมบริหาร มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกรีฑาของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑากลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ริมกกเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงรายดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1rzwBWaeA5yJT8HLTj72k0VpgXgG…