มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนจำนวน 100 คน

#ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นางทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และตัวแทนอดีตครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนจำนวน 100 คน