นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นำโดยคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย