มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานเรียนรวม

#ยินดีกับคนเก่ง

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานเรียนรวม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดเชียงราย