ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF 2022)

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อำนวยฯ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF 2022) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย