มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดเชียงราย วันที่ 1

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ทีมบริหาร มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดเชียงราย