ยินดีกับ นายสมบูรณ์ แซ่ลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 แผนการเรียนภาษาจีน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีกับ นายสมบูรณ์ แซ่ลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 แผนการเรียนภาษาจีน ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน ระดับ4 (ระดับที่ใช้ในการทำงาน) ได้รับเกียรติบัตรใบแจ้งผลคะแนนจาก Center for Language Education and Cooperation และ Chinese Testing International ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน