พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก นายเสงี่ยม แสนพิช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจของนักเรียนให้มีความแข็งแรง เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น และเพื่อสร้างความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ติดตามรูปภาพกีฬาได้ที่👉

https://drive.google.com/…/1_Jqf…