แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

  1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
  2. นักเรียนมามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
  3. เตรียมหลักฐานการมอบตัวให้ครบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ
    ดาวน์โหลดใบมอบตัว คลิกที่นี่ https://sites.google.com/mengrai.ac.th/2567