วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย