สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อยู่ในลำดับที่ 11 ของจังหวัดเชียงราย