วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วย นายเศรษฐกิจ บุญเกิด และนายวีรยุทธ ทองอ่อน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน คุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และรับโล่ห์รางวัลโรงเรียนมาตรฐาสากล (OBACQA) ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก