เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศรับสมัครแม่บ้าน-ครั้งที่-2ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการดาวน์โหลด