รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และ นักการภารโรง

ประกาศรับสมัครนักการ-ยาม-6ดาวน์โหลด