วันที่ 13 มกราคม 2567 นางสาวปรียานุช บุญมี นักเรียนชั้น ม.4/1 เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติ ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในระดับเขตตรวจราชการ ณ เวทีลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่