วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จากนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่