วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบป้ายสื่อการเรียนรู้ “วิธีดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5” จากศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและป้องกันตนเองจากมลพิษฝุ่น PM 2.5