วันที่ 19 มกราคม 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. นางสาวแสงเอ้ย สามคำ ม.3/1 ได้รับรางวัลชมเชย

2. นางสาวเสาร์คำ นำแสง ม.3/1 ได้รับรางวัลชมเชย

3. นางสาวปรียานุช บุญมี ม.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนของ สพม.เชียงราย แข่งขันในระดับเขตตรวจราชการ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับเขตตรวจราชการ ซึ่งได้เดินทางไปรับเกียรติบัตร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ครูผู้ฝึกสอน คุณครูนัทธมน จันทร์ใส