วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่มีความประพฤติดี ตลอดการศึกษา 2566