วันที่ 21 กันยายน 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยทีมบริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน กลุ่มสาระภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 71