วันที่ 18 กันยายน 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี