วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อํานวยการฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จัดโดย สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย องค์กรภาคประชาสังคมร่วมกับพุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวกานต์สิริ วงค์แก้ว
2. นางสาวพร วงค์ษา
3. เด็กชายชนะพล เสนหอม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูผู้ฝึกสอนและควบคุม ครูอรญา รู้คิด และ ครูกอแก้ว อ่อนสำอางค์