วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม