วันที่ 12 กันยายน 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ห้องเรียนที่ชนะการประกวดห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566